Rozliczenia finansowe przedsiebiorstw

Nowości w ustawie o podatku VAT obowiązujące od 1 stycznia 2015 roku sprawiły, że kasy fiskalne stawały się obowiązkowym elementem będącym bazę do rozliczenia działalności. Ale nie każda osoba prowadząca kampania gospodarczą musi dysponować taką kwotę.

http://d4o.pl/606-kasy-fiskalne-przenosneNowe przenośne kasy fiskalne Polkas

Zwolenia z obowiązku posiadania kasy Kasy nie są przydatne w przypadku osób, których roczne obroty nie przekraczają 20 tysięcy złotych, przy czym obowiązek posiadania kasy dotyczy jedynie firm, które mówią sprzedaż na sprawę osób finansowych oraz rolników. Jednocześnie firmy, które mają obowiązek prowadzenia rozliczeń z wykorzystaniem kasy, muszą ewidencjonować każdą transakcję, do której doszło po zakupieniu kasy. I firmy, które w toku roku przekroczyły zakupy w wysokości 20 tysięcy złotych, powinny zacząć ewidencjonowanie przychodów z zastosowaniem kasy po 2 miesiącach oczekując z dnia, w jakim przekroczyli wspomniany limit. Kas finansowych nie muszą też posiadać przedsiębiorstwa, które działają usługi edukacyjne, finansowe, ubezpieczeniowe oraz telekomunikacyjne. Ulga za zakup kasy Zakup kasy to koszt rzędu kilkuset złotych, jednak przedsiębiorca, który zakupi kasę fiskalną, może mieć na ruch w wysokości do 90% wartości zakupu, przy czym wartość odliczenia nie może przekroczyć 700 złotych. Aby skorzystać z takiego odliczenia, przedsiębiorca, który zakupił kasę fiskalną, musi zdać w prywatnym urzędzie skarbowym pisemne oświadczenie o mieniu z kasy zanim zacznie z niej stosować, z dokładnym określeniem miejsca użytkowania kasy z dowodem zakupu kasy oraz zaświadczeniem o spełnieniu wymogów dotyczących urządzeń rejestrujących zgodnie z ustawą o podatku VAT. Ulgę daną na zakup kasy ważna jednak stracić, gdy kasa nie jest serwisowana. Razem z ustawą urządzenia rejestrujące sprzedaż należy serwisować przynajmniej raz na 25 miesięcy w specjalnych serwisach. Posiadanie kasy fiskalnej połączone istnieje oraz z obowiązkiem przechowywania kopii wystawionych paragonów (przez 2 lata) oraz raportów dziennych, tygodniowych i miesięcznych (przez 5 lat), od końca roku rozliczeniowego, w jakim stanowiły podzielone. Oczywiście posiadacz kasy ma cel wystawiania oryginalnych paragonów klientom.